Ik kom nog iedere dag mijn bed uit om een wereld te helpen creëren voor jou en mijn (klein)kinderen waarin het vrolijker leven is dan in de Black Mirror ellende die wij inmiddels onszelf hebben laten overkomen.

Ik beschouw mijzelf als onderdeel van de verloren generatie. Mijn leven bestaat niet meer. Er is een schijnwerkelijkheid over mij in data gevangen waaraan ontsnappen niet meer mogelijk is.
Onze eigen overheid vind ik hier de allergrootste schurk. Ik leef in een digitale gevangenis. Geboeid in een jurisdictie. Dagelijks tekort gedaan want wet = waarheid. Dat.
Enfin. Tot zover.

Wat me rest is erger helpen voorkomen. Voor jou en mijn (klein)kinderen. En om dat te bereiken hanteer ik een paar persoonlijke spelregels. Hieronder. Laat me weten wat jullie ervan vinden.

Of negeer het. Ook goed.

Leefwereld centraal

De  context van de (eind)gebruiker staat centraal. Elk ander perspectief dient zich, onder regie en begrip van de (eind)gebruiker, in die context te begeven.

Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. En de mentale flexibiliteit  hebben om de eigen cognitieve beperkingen te onderkennen en de  organisatorische grenzen en/of bevoegdheden (van eigen  functie/functioneren) te verlaten.

Leefwereld = semantiek

De taal waarin de (eind)gebruiker zich gehoord en begrepen voelt is leidend.

Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. En de volledige afwezigheid  van wartaal als beleid hier, regel daar, proces zo. Beschikkingen met  pagina's toelichting zijn verboden.

Multirealiteit

Er bestaan meerdere realiteiten voor dezelfde feiten!

Iedere bewering is waar en kan grondslag zijn voor rechtsgevolgen. Correctie van voornoemde beweringen moet met terugwerkende kracht  mogelijk zijn. Beweringen mogen / kunnen in de tijd worden aangepast.  Grondslagen en rechtsgevolgen daarentegen kennen (enige) stabiliteit.

Data bij de bron

Stoppen met kopiëren. Een data object verlaat de plek niet waar de allereerste registratie begon.

Vergelijk boete voor te hard rijden. Bij constatering overtreding ben  je het haasje. Na meer dan drie overtredingen is er inhouding rijbewijs. Voor erger bestaat ontslag op staande  voet!

Rekentaken naar de data

Rekenregels gebruiken data die de bron (zie hiervoor) niet verlaten heeft.

Verzamelingen van data pakhuizen bouwen om de algoritme farm te voeden  doen we niet. We sturen de algoritmes naar buiten in de weide waar ze  zelfstandig de relevante data (bij de bron) beschouwen tbv hun modellen  en/of trainingsbehoeften.

Data minimalisatie

Wat we aan data niet per se nodig hebben, registreren we niet (zelf).

Voor elk gegevenselement dat functionarissen bij de overheid in handen  geraakt bij het luisteren naar betrokkene(n) is de default reflex dat we  niets daarvan (zelf) vastleggen. Waar we dat wel doen is motivatie voor  iedereen publiek toegankelijk.

Anoniem bij ontwerp

Het recht op anonimiteit is bij default groter dan de plicht tot het verstrekken van persoonsgegevens.

Het is heel goed mogelijk om de grondslag(en) voor verkrijgen parkeervergunning van Steven Gort vast te stellen en te verifieren zonder daarbij te hoeven registreren dat het over Steven Gort gaat.

Compromisloos Open Source

Er is geen toekomst voor IP.

Van de resultaten van inspanningen door publieke en private partijen  waavoor met publieke middelen is geinvesteerd kunnen geen IP rechten  worden geclaimd. Nu niet. Dan niet. Nooit niet.

Verantwoordelijkheid en geen eigenaarschap

Met eigenaarschap is het slecht onverantwoordelijke boeven vangen.

Om iemand bij herhaalde overtreding(en) op staande voet te kunnen  ontslaan is verantwoordelijkheid nodig waarop kan worden aangesproken.  Zie ook Data bij de bron.

Modelleren, modelleren, modelleren

Niet pardoneren, maar modelleren leren!

Alle voornoemde principes en ambities zijn betekenisloos als er niet vakkundig, consequent, doorwrocht en voortdurend aandacht is voor het  instandhouden van het vakgebied van gegevensmodelleren. Dit is de APK  van de auto. Zonder kom je er de weg niet mee op. Ook politiek en  bestuur niet! Die zijn daaraan beiden ondergeschikt.