Dutch blockchain Hackathon - Terugblik

A post from Datafluisteraar

Ik laat de context voor wat 'ie is. Wie @datafluisteraar volgt weet. En anders even hier klikken.
Ik was vanaf vrijdag 09:30AM t/m zondag 06:45PM namens mijn werkgever en sponsor van de Reinventing Governement track ICTU aanwezig als track-supporter (vr, za) en track-accelerator (zo). In dit blog mijn terugblik.

Ontzag

Allereerst deel ik je mijn ontzag en bewondering. De indrukwekkende siddering van energie, deskundigheid, motivatie en het plezier. Zoveel kennis en kunde bij elkaar. De flex-werkplekken waarvan kantoorknuppels met stropdas nog zoveel kunnen leren. Het ontbreken van dat systeemplafond dat iedere creativiteit uit je lichaam en geest mept. Die vrijheid. Dat ongedwongen samenzijn. De intrinsieke motivatie om er met elkaar iets moois van te maken.

Dat.

Ik mocht erbij zijn. Ik mocht het aanschouwen. Beleven en ervaren. Dankbaarheid is mijn deel. Omdat. Ontzag en bewondering. Nog steeds. Nauwelijks een week later. Wil ik weer!

Final briefing

Vrijdagmiddag. Elf teams. De finale introductie van ons discipl concept! Op het podium. In die grote rumoerige zaal. Het begin van een zware marathon! Voor de teams. En voor mij.

Wat zich gedurende dit weekend heeft afgespeeld laat zich raden. Elf teams. Elf snelkookpannen. En ik maar dekseltje lichten. Samen met mijn supercollega Giuliette Marani. Steeds opnieuw. Ingredienten toevoegen. Receptuur veranderen. Inspireren en stimuleren. Confronteren. De geesten scherpen. Dwingend soms. Steeds met compassie. Voor hen. Voor mezelf.

Een kernfusie in mijn hoofd. En de temperatuur is nog nauwelijks gedaald! Dit is mijn conclusie.

GDI

GDI = Generieke Digitale Infrastructuur. De Nederlandse overheid is in de veronderstelling dat we een eigen vitale digitale infrastructuur dienen te (laten) ontwikkelen en beheren. Niets is minder waar! All we need zijn (non)functionele eisen voor de inmiddels wereldwijd beschikbare digitale internet technologie. En waar die techniek (nog) ontbreekt?! Daar helpen wij specificeren. Onderzoeken. Verkennen. Ontwikkelen. Met elkaar. Zonder project en/of programma. Zonder politiek-bestuurlijke bemoeienis. Zonder beperkingen. Want is die overheid. Niet van jou?! En van mij?!

PS
Ik ben er op gewezen dat mijn 'Dood aan de GDI' titel die hier eerst boven stond niet kan. Het blijkt te beschadigen en het vervreemdt mensen van mij. Dat is allerminst mijn bedoeling. Derhalve daarom de correctie. En deze PS toegevoegd.
Mijn verontschuldigingen waar nodig.

Die visie. Die droom. In woorden hiervoor die het tekort doen. Dat is ons discipl concept. In fraaier flyer alhier. Een uitgebreider omschrijving in deze GitHub.

De kernfusie in mijn hoofd leerde. Ons concept klopt. Het zal bestaan. Elf teams toonden in een weekend aan. Wat wij stiekem al wisten. Lees nog even door. En dan weet jij het ook!

Reinventing Government

Elf teams. Twee teams duiken onder motorkap. Hardcore techniek. Basisvoorwaarde. Nodig. Vijf teams gaan aan de slag met een use case. Nagenoeg allen in de free zone. En dat is meer dan prima! We zijn niet op zoek naar de oplossing voor een use case! We zoeken capabilities.

Vier teams tenslotte. Gaan bezig met stemmen & democratie. Onze Thorbecke vriend. Wakker helpen in de tegenwoordige tijd. Het nodig inmiddels voorbij. Want noodzakelijk. Het is grondig mis momenteel. Met jouw stem. En met die van mij.

Bewijs van technologie

Koudwatervrees. Daar moeten we voorbij. Als overheid. Het bewijs dat technologie werkt. En helpt. Daar begint het. De beide teams onder de motorkap regelden dat. Want voor de twee belangrijkste eigenschappen nodig. Kwamen zij met een oplossing!

schaalbaarheid

Het is eenieder bekend. Bitcoin is al jarenlang betrouwbaar operationeel. Wereldwijd. En als er al twijfels zijn. Over die betrouwbaarheid. Dan is dat altijd omdat het regulerende systeem zich steevast wenst te blijven bemoeien met waar ze niet meer nodig is. De zwakte zit altijd daar. Waar men het onverenigbare wensen te verbinden. Niet zelden met de huidige wet en regelgeving in de hand. Zonder te begrijpen. Dat die wet bij gisteren hoort. En dat we iets anders nodig hebben. Hence de Reinventing!

Het team It's time for Plan B regelde het schaalbaar beschikbaar zijn. Van de bitcoin betrouwbaarheid. Punt. Niks paar transacties per seconde. Zeven jaar(!) ervaring in bitcoin blijkt de basis. Merkle trees doen de rest. Massale processen overheid? Geen probleem meneer!

In hun eigen woorden creëerden zij: "The trust anchor in de sea of blockchains".

Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Er is grote paniek in overheidsland. Hoe de schoenknuppel krijgen we dat voor elkaar?! Gelukkig is daar team Seahorse. Zij ontwikkelden met een mix van technologieën de noodzakelijke vertrouwenslaag. Resultaat? Een eenvoudige en elegante oplossing voor jouw en mijn persoonlijke data management. Een plug-in. Dus bij ontwerp geregeld.

In hun eigen woorden creëerden zij: "Strengthen the fundamental rights of citizens in the digital age".

Vertrouwen

Ok. Met de techniek geregeld. Komt de volgende uitdaging. Hoe organiseren we vertrouwen?! Je weet wel. Dat fenomeen waardoor die derde partij niet meer nodig (b)lijkt.

Wel. Vertrouwen laat zich niet organiseren. Laat staan afdwingen. Als de geschiedenis ons iets leert... Nee. Vertrouwen is gedrag. Sociale cohesie. Omgangsvormen. Verschillen verstaan. De uitersten daarin verbinden. En dat verbonden weten te houden. Je weet wel. Het normaal. Maar dan met inhoud.

Vijf teams met een use case. Waarmee we aan dat vertrouwen kunnen bouwen. Want dat komt niet overnacht. In alfabetische volgorde van de teamnamen.

Btw-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af terwijl hij die bijvoorbeeld wel in rekening brengt.

Niet zelden worden goederen voortdurend doorgeleverd binnen een groep van ondernemingen. Waarbij voor elke levering wel btw wordt teruggevraagd maar niet afgedragen. Met het doorverkopen van de goederen via dezelfde ondernemingen is de carrousel compleet.

Team 216 Quorra heeft dat probleem de wereld uitgeholpen. Hoe? Door goederen en btw te scheiden. Door het geld uit het systeem te halen. Btw betalen jij en ik. Niks meer. Niks minder. En daarmee bracht het team dit vraagstuk terug tot de kern van de indirecte belasting. Waarachter zomaar onbevangen. Ook de keuze van het wel/niet solidair zijn met elkaar wegkomt. Een team dat daarmee visie en idee toont. Met kennis van zaken de spijkerharde business case uitrekent. En bij ontwerp bescherming weet te bieden. Aan jou en mij. Wij. Die zomaar in zo'n carrousel terecht zouden kunnen komen.

"Reinventing Tax Legislation". De afspraak met de Belastingdienst is al gemaakt.

Schuldhulpverlening

Waar de financiele middelen in voldoende mate ontbreken helpt de overheid met allerhande toeslagen, kortingen, uitkeringen, voorzieningen en/of anderszins. Jij en ik weten. Dat gaat allemaal allerminst effectief. Er is veel papierwerk nodig. Processen liggen vast. Het overzicht ontbreekt. Want we helpen eerst. En kijken later pas in de achteruitkijkspiegel. Vaak gaat het dan fout! Teveel ontvangen geld moet terug. En meestal zo ongeveer meteen. Schuldhulpverlening ligt op de loer. Of slaat gelijk toe!

Team Anchormen creëerde een prototype blockchain als huishoudboekje. Een use case waarmee de gemeente Utrecht al eerder het initiatief nam. Het team toonde fraai aan hoe overzicht te brengen. In de wirwar van regels en geldstromen. Hoe een buurtcoach in het concept past. Want sociale cohesie. En welk een landschap aan positieve effecten er achter wegkomt.

Kortom: "Stability for financially unstable households, and, as a result, less people in debt".

Kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de nieuwe financiering uitvoeren.
Het is nog niet bekend wanneer en hoe het nieuwe systeem van start gaat. De invoering moet geen hinder opleveren voor ouders en kinderopvanginstellingen. Het nieuwe betalingssysteem wordt vanaf 2019 geleidelijk ingevoerd en zal pas in 2020 volledig worden ingevoerd.

Team Cryptarchy is aan de slag gegaan om hiervoor een prototype te maken. En dat viel nog niet mee. Ondanks de schat aan domeinkennis op dit terrein. Een nauwkeurige verkenning op enkel de geldtransactie. De start. Een samenwerking met Tradle.io met een werkende front-end. Halverwege. Het gemis van begrip. In dat moment. Nodig voor de verdieping. Het leren. Het verder vormgeven.

En ergens lukte dat niet. Dit weekend kwam wellicht te vroeg.

Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank (GKB) regelt allerlei rondom voorlichting, leningen, schuldregeling, bewindvoering, budgetbeheer, etc. Een belangrijke taak. De doelgroep en complexiteit van problematiek brengt een tsunami aan papierwerk en allerhande bureaucratie met zich mee.

Team Gemeente Groningen is de hackathon gestart met het idee om van de tsunami een kabbelend beekje te maken waarin het helder en zuurstofrijk water scheppen is. Na intensieve sessies rondom de hackathon canvas eindigden zij met een concept waarin de financiele diensten van de GKB opgaan in het netwerk. Waarmee de GKB zichzelf nagenoeg overbodig maakt!

Het team krijgt mijn eervolle vermelding. Voor de indrukwekkende reis in denken en begrijpen. Die men met elkaar doormaakte.

Platform

Het sociale domein kent vele spelers en belangen. Een delicate balans tussen het publieke en private domein proberen we met ingewikkelde wetten en regels sluitend dicht te organiseren. Met allerlei controle instanties en inspecties maken we van dat wat levensvatbaar was steeds weer die potentiële kadavers omdat de gieren ook eten willen. Er is (mede om die reden!) veel geld in omloop. De doelgroep tenslotte vaak kwetsbaar.

Team Gemeente Zuidhorn is aan de slag gegaan met een concept prototype voor een platform waarmee partners in het sociaal domein op een bijzonder eenvoudige manier manier hun diensten aan inwoners kunnen aanbieden. Dat aanbieden kan zonder overbodige administratie en/of geldstroom.
Het ontwerp van het prototype is modulair. De partner in het sociale domein vandaag kan de maatschappelijke organisatie van morgen zijn. De wettelijke uitkering via de gemeente van nu kan straks de sponsoring van een lokale ondernemer zijn.

In hun eigen woorden: "Bring together a community, where people in need find help and donations".

Stemmen & democratie

Ok. Het voorbereidende werk is nu gedaan.

  • De fundamenten van de noodzakelijke technologie zijn gereed (It's time for Plan B / Seahorse).
  • Het gedrag dat bij de sociale cohesie hoort beoefenen we voorzichtig (Anchormen / Gemeente Zuidhorn).
  • Het vertrouwen ontstaat.
  • De efficiëntie en effectiviteit van de in het netwerk geautomatiseerde publieke diensten begint zich inmiddels aan te tonen (216 Quorra / Cryptarchy / Gemeente Groningen).
  • Het vertrouwen groeit.

Tijd om de koe bij de horens te pakken. Thorbecke. Vriend. Daar ga je! Vier teams zijn aan de slag gegaan met de verbouwing. Van jouw huis. In alfabetische volgorde van teamnamen.

Budgetstemmen

Deze Nederlandstalige duiding is van mij. Financial spending vote een x-factor op de hackathon canvas. Het product kent nog geen naam. Zodoende.

Team Go-chain leverde een fraai concept van stemmen voor financiële uitgaven. Denk daarbij aan een begroting voor de basisbehoefte als minimum. De extra middelen te verdelen. Met dit concept. Waarbij selectie van stemmers mogelijk. Granulariteit in het stemmen. En waar het initiatief van beide kanten komen kan.

Het is een begin. Van ontdekken en verstaan. Hoe een dergelijk voting-governance. Rondom een diversiteit van onderwerpen. Zich zal verhouden en verstaan. Tot de bestaande structuren.

Een leuke spin-off tenslotte. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft interesse. Om met dit concept. Haar ondernemers te verleiden en te helpen. Met collaborative decision making.

Uvotia

Beste gemeenteraden. Uw verkiezingen zullen nooit meer hetzelfde zijn! Beste politiek in Den Haag. Er rest U nul (lees: 0!) belemmering voor digitaal stemmen.

Team Milvum kwam naar de hackathon met een oplossing voor digitaal stemmen. Ze verlieten ons zondag met het begrip. Van het waarom. Ze met die oplossing zo nodig zijn. Democratie is last en ruggespraak. Scheiding der machten. Rechtsverhouding en rechtsstaat. Democratie is geschiedenis. Jarenlang evolueren. Met elkaar. Schuren en slijpen. Kantelen en uitglijden. Opstaan en herpakken. Juist nu.

Het is meer dan een begin. Het is nu durven. Doorpakken en gebruiken. De verbeterde oplossing. Een samenwerking met It's time for Plan B. Een samenwerking met Epic Auth. Een team uit het Identity track! Anonimiteit is geregeld. Rookgordijn functioneel. Track & trace van je stem.

Die durf is daar. We gaan simuleren. Testen. Dit voorjaar. En gebruiken. In een pilot. Dit najaar. Gemeenteraadsverkiezingen.

P2Pollder

Nederland staat bekend om het polderen tussen politiek en maatschappij. Het poldermodel. Ons soort concensus mechanisme van alweer halverwege de jaren negentig. En de tijd schrijdt voort.

Team P2Politics kwam met een prima uitbreiding van de huidige representatieve democratie. Met de verkiezingen regelen we agenda. Bij het formuleren van beleid polderen we ons met P2Pollder digitaal naar de eindstreep. De uitvoering. In dat polderen stemmen we op voorstellen. Definieren we op te volgen actie(s). Je begrijpt. Zwaai de Sociaal-Economische Raad (SER) maar alvast gedag!

In hun eigen woorden: "Benefits of both direct and indirect democracy".

Liquid democracy

Vloeibare democratie. Wil wil dat niet?! Als Bitcoin het nieuwe vloeibare goud kan zijn. Dan is jouw en mijn stem in die waardering. Niet ver meer weg.

Team Power to the Person toont dat aan. Fijne functies voegt men toe. Thorbecke zou jaloers zijn! Track & trace van je stem. Uiteraard. Seen that. Delegeren van je stem. How about that? En hij/zij die jouw stem kreeg? Die kan verder delegeren. Het vloeibaar ontstaat. Concentratie bij gedelegeerden mogelijk. En altijd weten en/of zien waar je stem is. Met terugtrek-optie. Ook dat nog. Indrukwekkend. Het is.

Het team snapt: "Be a warrior, not a worrior".

Einde

En toen was het klaar. Zondag om 11AM stopt de klok. Einde hackathon. Einde coderen. Tafels leeg. Canvas klaar. Jury ronde.

Samen met mijn directeur. Andre Regtop en ik. Langs de teams. Presentatie in 10 min. Beperkt tijd voor wat vragen. 30 sec wisseltijd. En weer door.

Een proces waar ik huizenhoog tegenop zag. Een proces dat me 's ochtends tot tranen bracht. Boven het ontbijt. In mijn bed & breakfast. Ja. De vermoeidheid speelt mee. Ik weet. Een proces dat me uiteindelijk erg mee bleek te vallen. Na rijp beraad en kort onafhankelijk scoren. Toonden Andre en ik zich vergelijkbaar in waardering. Met een close call to make. En genomen. Team Gemeente Zuidhorn de nipte winnaar! Met vier teams op een tweede plaats.

Hulde

Hulde vanaf deze plek aan alle teams. En zoals uit dit schrijven mag blijken. Allen zijn nodig. De krachten bundelen. Het combineren van inzicht. Kennis en kunde. Creativiteit.

Discipl was onze droom. Discipl is opeens heel dichtbij!

Discipl from Lucky Lizard / Geluk Producties on Vimeo.

bleak theme by Jack Preston